Welcome to Jiehao Freight!

Contact Number

13316914563

Customer Service

                VIP001@JieHao.com

Business Cooperation

VIP5656@JieHao.com

Personnel Recruiting

VIP5656@JieHao.com


Contact Address: 

  1. Shenzhen Baoan District Fuyong Street Xiashiwei Yinshan Logistics Center